Tue 26 Apr 2011 @Google.com :)

posted on 17 Mar 2009 21:34 by leeeng

 

 

John James Audubon จอห์น เจมส์ ออดูบอง
จิตรกรภาพนก ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมีผลงานวาดหนังสือชุด The Birds of America ถูกประมูลไปเมื่อสิบปีก่อนในราคาแพงที่สุดในโลกในตอนนั้น
ประมาณ 6.5 ล้านปอนด์ หรือ 10,270,000 ดอลลาร์ 

**// The Birds of America แพงที่สุดในโลกสำหรับหนังสือที่ตีพิมพ์ 
แต่ยังไม่เท่าสมุดบันทึกด้วยลายมือของลีโอนาร์โด ดาวินชี ซึ่งมีอยู่เล่มเดียว 72 หน้า ขายได้ 31 ล้านดอลลาร์ !!!
เมื่อปี 1994 โดยผู้ซื้อชื่อ บิล เกตส์ ~~ 0_0 วู้ววว สุดยอดเลย ///


หนังสือชุด The Birds of America (1827-1838) 
[[ ขนาดใหญ่ 39 x 29 นิ้ว 4 เล่ม มีภาพนก 1,065 ภาพ เป็นนก 440 สปีชีส์ ]]
และหนังสือชุด Ornithological Biography of 1831-1839 จำนวน 5 เล่ม นี่เป็นหนังสือของจอห์น เจมส์ ออดูบอง ผู้เป็นทั้งศิลปินและนักธรรมชาตินิยม ตีพิมพ์เมื่อปี 1827 โดยใช้แม่พิมพ์สีขาวดำ แล้ววาดสีด้วยมือ รวบรวมภาพนกขนาดเท่าของจริงถึง 435 ชนิด บนแผ่นกระดาษขนาด 2 ฟุตคูณ 3 ฟุต 

ปัจจุบันมีหนังสือ Birds of America เหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ 119 เล่ม โดย 108 เล่มอยู่ในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด หนังสือที่เอาออกมาขายเป็นของลอร์ดเฮสเกธ ซึ่งตายเมื่อปี 1955 โดยยังมีหนังสือ First Folio ของเช็คสเปียร์ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 1623 เพียง 750 เล่ม ปัจจุบันเหลือเพียง 219 เล่ม ในการประมูลครั้งนี้ขายได้ 1.3 ล้านปอนด์ หรือ 2.05 ล้านดอลลาร์ 

อ่านเพิ่มได้ที่นี่น๊า >> http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=10243 :)


edit @ 26 Apr 2011 02:21:19 by LeeEng

Comment

Comment:

Tweet